กาญจนบุรี-สาธารณสุขจังหวัดจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพให้พระสงฆ์ได้มีศักยภาพ สามารถดูแลตนเองได้ดี

กาญจนบุรี-สาธารณสุขจังหวัดจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพให้พระสงฆ์ได้มีศักยภาพ สามารถดูแลตนเองได้ดี

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

               นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตร พระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) หลักสูตร 35 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 265 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ให้พระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลพระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรในวัด ควบคู่กับการพัฒนาวัดให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับชุมชน จัดอบรม ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 265 ณ วัดพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แกนนำพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!