ราชบุรี – ทม.ราชบุรีจัดโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รับหน้าฝน

ราชบุรี – ทม.ราชบุรีจัดโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รับหน้าฝน

ภาพ/ข่าว:สุจินต์  นฤภัย

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยร้อยตรี อนุสรณ์ ภวภูตานนท์นักวิชาการสาธารณะสุข ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย

ด้วยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ รวมทั้งป้องกันโรคที่เกิดจากยุงรำคาญ เพื่อให้ประชาชนในเขตทม.ราชบุรี ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา โรคไข้ปวดข้อ โรคไข้สมองอักเสบ

           โดยทม.ราชบุรี  ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษา โรงพยาบาลราชบุรี ในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย โดยการใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ ในภาชนะที่มีขนาดเล็ก เช่น แจกัน จานรองกระถางต้นไม้ และการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย ตามแผนปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ พร้อมมอบป้ายไวนิลและอุปกรณ์ให้กับทั้ง 35 ชุมชน 16 โรงเรียน 10 วัด และสถานรับเลี้ยงเด็กภายในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อใช้ในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ต่อไป และได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขทุกชุมชนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการตามแผนการดำเนินงานอย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ปลอดภัย จากโรคไข้เลือดออก

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!