สตูล-ปปช.ภาค 9 ลง พื้นที่ ดู การสร้างถนน 2 กิโลเมตร แต่ เกิดถนนทรุด แก้ 2 ครั้งไม่หาย ลงหา ทางแก้ไขเอง

สตูล-ปปช.ภาค 9 ลง พื้นที่ ดู การสร้างถนน 2 กิโลเมตร แต่ เกิดถนนทรุด แก้ 2 ครั้งไม่หาย ลงหา ทางแก้ไขเอง

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก

              ปปช.ภาค 9 ลง พื้นที่ ดู การสร้างถนน 2 กิโลเมตร แต่ เกิดถนนทรุด แก้ 2 ครั้งไม่หาย ลงหา ทางแก้ไขเอง

             โครงการสร้างถนนสายเรียบคลองชลประทานเชื่อมระหว่าง ม.8 ม.5 ม.4 ต.ฉลุง อ.เมือง สตูลซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง9.2 ล้านบาทระยะทาง 2 กิโลเมตรซึ่งเป็นงบของ สำนักงานชลประทาน โดยมีบริษัท แห่งหนึ่ง เป็นผู้รับจ้างและได้ทำการส่งมอบงานเมื่อเดือน เมษายน2564 ที่ผ่านมา แต่เมื่อเปิดใช้งานจริง เพียงแค่ 6 เดือน ถนนสายดังกล่าวเกิดการชำรุดซึ่งทาง ปปช.สตูล ได้ ลงตรวจสอบ ไปแล้ว เมื่อเดือน กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมาและได้ ทำหนังสือให้ ทางชลประทาน จ.สตูล ทำการ พูดคุย กับผู้รับจ้างเพื่อให้ มาแก้ไขถนนสายดังกล่าว ซึ่งทาง ผู้รับจ้างอ่างว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดระบาด ไม่สามารถมาแก้ไขได้ และเมื่อ โควิด ลดน้อย ลง ทางผู้รับจ้างก็ได้ มาแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย แต่ เมื่อเปิดใช้งาน กลับ ทำให้ ถนน เกิดการชำรุดอีก ทำให้ ทาง ปปช.ภาค 9 จำเป็นที่จะต้อง ลงมาดู ด้วยตนเอง

               นายสุชาติ กรวยติกานนท์ ผช.เลขาธิการคณะกรรมการ ปปช.ภาค 9 กล่าวว่า สำหรับปัญหาของ ถนนสายนี้นั้น ทาง เจ้าหน้าที่ ปปช.สตูล ได้ รายงาน และได้มีการพูดคุยเพื่อสรุปปัญหาว่า ถนนสายนี้ เดิมเป็นถนน ดินแดง หรือ ดินคลุก ที่ใช้สำหรับชาวบ้านสัญจรไปมา ระหว่างหมู่บ้าน และเมื่อ ชาวบ้านมีความต้อง การที่จะให้ ทางเจ้าหน้าที่ของ รัฐทำถนนให้ ทาง ชลประทานสตูล จึงได้ สร้าง ถนนสายนี้ให้ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 9 ล้านเศษในการก่อสร้าง เชื่อม 3 หมู่บ้านโดยประกอบไปด้วย ม.8 ม.5 และ ม.4 เพื่อให้ ชาวบ้านสะดวกในการเดินทาง และขนย้ายสินค้าเกษตรออกไปจำหน่าย แต่ เมื่อ ถนนสร้างแล้วเสร็จ ได้ มีรถบรรทุกดิน ขับผ่าน ไปมา เนื่องจาก ในบริเวร รอบ ๆ หมู่บ้าน จะมีบ่อดิน 4 – 5 บ่อ อยู่ใกล้ ๆ ทำให้ ผู้ประกอบการ บรรทุกดิน ใช้ถนนเส้นนี้ ในการ เข้าออกทำให้ เกิดถนนทรุดตัวลง และประกอบกับ ถนนเส้นนี้ อยู่ใกล้ กับ คลองชลประทาน ซึ่ง คลอง ชลประทานนั้น จะมีน้ำ ตลอด และใต้ผิวดิน จะชุมน้ำ ทำให้ ดินเกิดการทรุดตัวลงได้ มากกว่าที่ อื่น ดังนั้น ตนเองจึงได้ เดินทางมาดูพร้อม คณะ จากส่วนกลาง เพื่อร่วมกันหาทางออกให้ได้ ว่าจะต้องทำการแก้ไขอย่างไรต่อไป โดยจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง จะเชิญทุกฝ่าย เข้าร่วมพูดคุยไม่ว่าจะเป็น ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่ บ้าน นายกอบต. เจ้าหน้าที่ของทุกรัฐทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาทางออกว่าจะทำการแก้ไข อย่างไร เพราะ ถนนเส้นนี้ ทางผู้รับจ้าง ได้ทำการแก้ไขให้ แล้ว แต่ก็ยัง เกิดปัญหา และเมื่อ แก้ไขได้ แล้ว จะทำการส่งมอบให้ ทาง อบต. ฉลุงไปดูแล ต่อหรือ ไม่ ซึ่งทุกฝ่ายจะต้อง ช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อให้ ถนนเส้นนี้ สามารถ ใช้งานได้ ทุกคน
นายยาฮอด เถาวัลย์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83 ม. 4 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล กล่าวว่า ตนเองได้ เห็นการก่อสร้างถนนสายนี้ตั้งแต่ต้น เพราะเดิมถนนสายนี้ เป็นถนนดินแดง ที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาระหว่าง หมู่บ้านทุกวัน แต่เมื่อ ทางชลประทานทำถนนให้ กลับไม่สามารถใช้ได้ อย่างเหมือน เดิม เพราะถนนเกิดการทรุดตัวลง และได้มีการซ้อม แซมมาแล้ว 2 ครั้ง ก็ยังไม่สามารถที่จะใช้การได้เหมือนเดิม หรือ ถนนยังทรุดตัวอีก ซึ่งตนเองคิดว่าน่าจะเกิดจาก รถบรรทุกดินที่วิ่งผ่านทุกวันเพราะในพื้นที่ใกล้ ๆ บริเวรนี้ จะมีบ่อดิน อยู่ 4-5 บ่อ และเมื่อ รถบรรทุก วิ่งทุกวัน ทำให้ ถนนทรุดตัวลง ดังนั้น ปัญหา คือ จะทำอย่างไรให้ ถนนสายนี้ สามารถใช้ เดินทางกันได้ทุกฝ่าย จะไม่ให้ ผ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ให้ใช้ถนนก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ทางเจ้าหน้าที่ควรเร่งแก้ไข

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!