ร้อยเอ็ด-มทบ.27 มอบบ้านให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ร้อยเอ็ด-มทบ.27 มอบบ้านให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

                วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้แก่ นางสมจิตต์ ไสเสริม อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 11 หมู่ 6 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจาก นางราจี รูนี(อุ้มทรัพย์อพาร์ทเมนท์) ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติมและอนุมัติให้ชุดช่วยเหลือประชาชน จาก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมกับจิตอาสา หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากล้วย ก่อสร้างบ้านให้แก่นางสมจิตต์ ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ นางสมจิตร์ ฯเป็นอย่างยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!