ปราจีนบุรี – พระปราจีนมุนี (ประวิทย์ อกิญจโน) ได้ถึงแก่มรณภาพ

ปราจีนบุรี – พระปราจีนมุนี (ประวิทย์ อกิญจโน) ได้ถึงแก่มรณภาพ

มานิตย์ สนับบุญ/

            พระปราจีนมุนี (ประวิทย์ อกิญจโน)เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี -สระแก้ว ธรรมยุตเจ้าอาวาส วัดหนองจรเข้ ต.บ่อทองอ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้ถึงแก่มรณภาพ

เมื่อเวลา 23.00 น.วันนี้ 21 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓(ธรรมยุต)แจ้งข่าว พระปราจีนมุนี (ประวิทย์ อกิญจโน)เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี -สระแก้ว ธรรมยุตเจ้าอาวาส วัดหนองจรเข้ ต.บ่อทองอ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เวลาโดยประมาณ ๑๓.๓๐ น. จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่ว ผู้สื่อข่าวรายงาน พระปราจีนมุนี วิ. ( ประวิทย์ อกิญฺจโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ ณ พัทธสีมาวัดป่าทรงธรรม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ท่านเจ้าคุณพระชินวงศาจารย์ (พุธ ฐานิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุดมธัมโมภาส (สว่าง ฐิตธมฺโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ทางด้าน วิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๑๗ สำเร็จการศึกษา ป.กศ. ต้น (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๒๖ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก

ในส่วนของงานปกครอง พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้

พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๕ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธรรมยุต) พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต)

พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปวิเวการาม อ.เมืองปราจีนบุรี

พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเกษมสุข อ.กบินทร์บุรี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๑๐ (ธรรมยุต)

พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นอนุกรรมการคณะธรรมยุตฝ่ายสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญคณะธรรมยุต

พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

ในส่วนของสมณศักดิ์ ปีพ.ศ.๒๕๒๔ เป็นพระฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร) ที่ “พระครูใบฎีกา” พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นพระฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร) ที่ “พระครูสังฆบริคุต”

พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ “พระครูสังฆกิจโสภณ” พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)

พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)

พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ) ในราชทินนามที่ “พระปราจีนมุนี วิ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!