กาญจนบุรี-ทีมงานเครือข่ายทสม.ตำบลช่องสะเดา นำคณะนักเรียนศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งกล่อง

กาญจนบุรี-ทีมงานเครือข่ายทสม.ตำบลช่องสะเดา นำคณะนักเรียนศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งกล่อง

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

             วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ประธานทสม.อำเภอเมืองกาญจนบุรี/รองประธานทสม.จังหวัดกาญจนบุรี/ประธานเครือข่าย ทสม.ตำบลข่องสะเดา )
นางละออ ภู่ประดิษฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่งนา
น.สกฤษณา ขวัญเมือง สารวัตรกำนัน
นางพะนอ กำนเนิดเพ็ชร แพทย์ประจำตำบล
น.สชุติมณฑน์ สุภากูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานเครือข่ายทสม.ตำบลช่องสะเดา ร่วมกับ Our Land – A Nature Conservation Effort และ Walking Tree Travel นำคณะนักเรียนโรงเรียน Fayetteville (ฟา-เอ็ท-วิว) รัฐ Arkansas (อา-คาน-ซอ) นำคณะนักเรียนศึกษาเรียนรู้ ในกิจกรรม การเลี้ยงผึ้งกล่อง เพื่อป้องกันช้างป่า และเป็นตัวชี้วัดด้านปรับระบบนิเวศของพืชผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษ กิจกรรมทำความสะอาดคอนผึ้ง กิจกรรมการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า และย้ายกลัาไม้ลงถุง เพื่อกล้าแกร่ง และนำพันธ์ุกล้าไม้ปลูกคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!