ลพบุรี-โคกหนองนาลพบุรีร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,990 ต้น เฉลิมพระเกียรติ

ลพบุรี-โคกหนองนาลพบุรีร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,990 ต้น เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ 

           จัดโครงการ โคก หนอง นา ลพบุรี ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,990 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

            นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการโคก หนอง นา ลพบุรี ร่วมใจปลูกต้นไม้ 9,990 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ศูนย์เรียนรู้ 9 ตามรอยพ่อ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยได้มอบกล้าไม้แก่ ผู้แทนครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 11 อำเภอ เพื่อที่จะนำไปปลูกในพื้นที่เป้าหมาย รวม 548 แปลง 940 ไร่จำนวน 11 อำเภอ ซึ่งได้มีการดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2565 ที่ประชาชนจะร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รวมทั้งเป็นพื้นที่ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้รับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด นอกจากนี้ยังให้ประชาชนและแกนนำได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งยังเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายโคก หนอง นา ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประมาณ 90 คน หลังจากเสร็จพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!