นครสวรรค์-สจ. นายก อบต.ขอพบนายก อบจ.

นครสวรรค์-สจ. นายก อบต.ขอพบนายก อบจ.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           สจ.เก้าเลี้ยว นายก อบต.หัวดง เข้าพบ นายก อบจ. หารือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรขุดลอกคลอง ซ่อมแซมถนน

            เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมพูดคุยปรึกษาหารือการพัฒนาพื้นที่กับนายถวิล เจริญคง สจ.เขตอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นางอริญชยา ฤทธิ์จรูญ นายก อบต.หัวดง พร้อมด้วยรอง นายก อบต.หัวดง ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือ และขอความอนุเคราะห์ ในการให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

              ตามนโยบายของ อบจ.นครสวรรค์ ที่พร้อมให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกับ สจ.ทุกเขต อบต.ทุกแห่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ อันเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งทาง อบต.หัวดง มีความประสงค์จะขุดลอกวัชพืชในลำคลองเชื่อมต่อตำบลหนองเต่า ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565 ผลการดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 50% จึงขอสนับสนุนเครื่องจักรกลขุดลอกคลองต่อไปอีกจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นตลอดลำคลอง

             นายถวิล เจริญคง แจ้งว่า จะดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ อบต.หัวดง จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการเกรด บด อัด ปรับพื้นถนน เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดหบายสาย ได้แก่
1. ถนนในพื้นที่ ม.1 จำนวน 2 สาย คือ 1.สายบ้านโนนบึง 2.สายบ้านหนองพลับ
2. ถนนในพื้นที่ ม.2,3 จำนวน 1 สาย 1.สายบ้านทุ่งโปร่งหลาง
3. ถนนในพื้นที่ ม.6 จำนวน 1 สาย 1.สายบ้านเนินพะยอม-หนองแพงพวย
4. ถนนในพื้นที่ ม.7 จำนวน 1 สาย 1.สายบ้านเนินยายผาด
5. ถนนในพื้นที่ ม.8 จำนวน 2 สาย 1.สายบ้านตะกุกหิน – หนองปรือ 2. สายบ้านคลองหนองกระทุ่ม
6. ถนนในพื้นที่ ม.9 จำนวน 3 สาย 1.สายเลียบคลองคลุย 2. สายบ้านเนินตาด้วน 3. สายบ้านแหลมกว้าว

นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการดำเนินการโครงการคลองสวยน้ำใส ในพื้นที่ ม.6 , ม.8 ต.หัวดง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยสภาพคลองมีผักตบชวาเต็มลำคลอง ซึ่ง อบจ.นครสวรรค์ พร้อมให้การสนับสนุน ดำเนินการขุดลอกคลองและกำจัดผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำ และแต่งลำคลองทั้งสองข้างให้โล่ง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก สะอาด สวยงาม และสามารถส่งถึงพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!