กาญจนบุรี-จัดกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำให้กับทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

กาญจนบุรี-จัดกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำให้กับทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              กาญจนบุรี จัดกิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำให้กับทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดปัญหาโลกร้อน

               วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ประธานทสม.อำเภอเมืองกาญจนบุรี/รองประธานทสม.จังหวัดกาญจนบุรี/ประธานเครือข่าย ทสม.ตำบลข่องสะเดา )
นางละออ ภู่ประดิษฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่งนา
น.สกฤษณา ขวัญเมือง สารวัตรกำนัน
นางพะนอ กำนเนิดเพ็ชร แพทย์ประจำตำบล
น.สชุติมณฑน์ สุภากูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานเครือข่ายทสม.ตำบลช่องสะเดา ร่วมกับ Our Land – A Nature Conservation Effort และ Walking Tree Travel นำคณะนักเรียนโรงเรียน Fayetteville (ฟา-เอ็ท-วิว) รัฐ Arkansas (อา-คาน-ซอ) และครู นักเรียน โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ทำกิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และลดปัญหาโลกร้อน พร้อมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีความตระหนักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไป ณ พื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!