ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ประธานแจ้งเรื่อง”กัญชา”

ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ประธานแจ้งเรื่อง”กัญชา”

ภ่าพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

            ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ประธานแจ้งเรื่อง”กัญชา” ร้านอาหารหน้าโรงเรียนเทศบาล และรองประธานสภาฯ ลาออก

            เวลา 10.30 น.วันที่ 20 มิถุนายน 65 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2โดยมี นายอุดม ดวงแข เป็นประธาน มี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกฯ คณะที่ปรึกษาและสมาชิกเข้าร่วม 17 ท่าน นายอุดมฯ แจ้งเตือนขณะนี้”กัญชา” มีปัญหานำมาใส่ในอาหารการกิน จึงขอแจ้งเตือนให้ทางฝ่ายบริหารแจ้งไป กลุ่ม รร.เทศบาลฯ 7 แห่งกรณีร้าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!