ปตท.ร่วมกับ ทช.เปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านกรูด แห่งที่ 8

ปตท.ร่วมกับ ทช.เปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านกรูด แห่งที่ 8

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

           ปตท.ร่วมกับ ทช.เปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านกรูด แห่งที่ 8 พร้อมปล่อยพันธ์ปูม้าชายหาดบ้านกรูด 12 ล้าน ตัว

             วันที่ 20 มิ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า น.ส.บุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ( ปตท.สผ. ) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางณิชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน ผู้แทนนายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานความร่วมมือ ประกอบด้วย นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด นางสาวสมหญิง ปานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง นายพงษ์ศักดิ์ คำทรัพย์ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองกรูด และสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านกรูด พร้อมด้วยเครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 100 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

             โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งใน 6 โครงการสำคัญที่ ปตท.สผ. ได้ร่วมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ Ocean for life โดยโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านกรูด ปตท.สผ. ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก่อตั้งศูนย์จนแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 โดยเป็นศูนย์ลำดับที่ 8 จากเป้าหมายการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน 19 แห่ง ใน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย โดย ปตท.สผ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ติดตั้งนิทรรศการและอุปกรณ์เพาะฟักสัตว์น้ำ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อการตั้งศูนย์ฯ และในโอกาสเดียวกัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ได้มอบงบประมาณสนับสนุนแก่กลุ่มบ้านกรูด จำนวน 420,000 บาท ตามแผนงานระยะยาว 10 ปี (2564-2573) เพื่อจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ บริเวณชายฝั่งและจัดทำบ้านปลา เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และได้ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ประธานและสมาชิกศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มบ้านกรูด นายกเทศบาลตำบลบ้านกรูดและชุมชน ปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 12 ล้านตัว บริเวณชายหาดบ้านกรูด เพื่อร่วมเป็นกำลังหนึ่งในการส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลให้แก่ลูกหลานเราสืบไป พร้อมทั้ง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุ่นแพลอยน้ำ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่เทศบาลบ้านกรูด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!