นครสวรรค์-จัดงาน “สืบค้นภูมิปัญญาไทย เชื่อมสายใยต้นน้ำเจ้าพระยา สร้างคุณค่าอาหารถิ่น

นครสวรรค์-จัดงาน “สืบค้นภูมิปัญญาไทย เชื่อมสายใยต้นน้ำเจ้าพระยา สร้างคุณค่าอาหารถิ่น

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์จัดงาน “สืบค้นภูมิปัญญาไทย เชื่อมสายใยต้นน้ำเจ้าพระยา สร้างคุณค่าอาหารถิ่น สืบสานศิลป์อาภรณ์”

             เมื่อวานนี้ เวบา 18.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ “สืบค้นภูมิปัญญาไทย เชื่อมสายใยต้นน้ำเจ้าพระยา สร้างคุณค่าอาหารถิ่น สืบสานศิลป์อาภรณ์” โดยได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีนายนัทธี พุคยาภรณ์ ประธานที่ศึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้มีเกียรติร่วมงานมากมายอาทิ เช่น ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ดร. สิทธิพล พุคยาภรณ์ เจ้าของวิทยาลัยเทคโนภาคเหนือ ดร. ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นางนันทนา คล้ายนุ้ย นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ นางสุภาพร แตงนรา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นพ.ถนอม ทพญ.พัชราวลัย จิวสืบพงษ์ และผู้มีเกียรติรวมทั้งสื้น 50 โต๊ะจำนวน 300 คน

              ในงานมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละอำเภอ มีอาหารพื้นเมือง มีการแสดงผ้าไทย มีการแสดงของชมรมดนตรีไทยจังหวัดนครสวรรค์ มีการแสดงรำของท้องถิ่น และไฮไลท์ของงานคือการเดินแบบกิตติมศักดิ์ ด้วยผ้าไทยของเรา จากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า “งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน สภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ ชมรมดนตรีไทยจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อบจ.นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดงานและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านและทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใด กราบขออภัยด้วยครับ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!