นครศรีธรรมราช-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของโครงการทหารพันธุ์ดี

นครศรีธรรมราช-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของโครงการทหารพันธุ์ดี

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

        ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (กองพลทหารราบที่ 5)

เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00น ทีผ่านมา พลตรีวรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (กองพลทหารราบที่ 5) โดยรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการฯ รับชมการสาธิตการทำปุ๋ย และให้ความรู้ในการปรุงดินจาก เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกในโครงการฯ ในส่วนหน่วยกองพลทหารราบที่ 5 รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการฯ

          สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของ กองทัพบก มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และสิ่งที่สำคัญสามารถเก็บผลผลิตจัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!