นครสวรรค์-นายก อบจ.ประชุมร่วม นักพัฒนาพันธุ์ข้าว เตรียมจัดทำโครงการพัฒนาข้าวไทยให้ยั่งยืน

นครสวรรค์-นายก อบจ.ประชุมร่วม นักพัฒนาพันธุ์ข้าว เตรียมจัดทำโครงการพัฒนาข้าวไทยให้ยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณสำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดการประชุมร่วมปรึกษาหารือกับ นายนพดล มั่นศักดิ์ นักพัฒนาพันธุ์ข้าว พันจ่าเอกสุธาพิพัฒน์ บุญประจันต์ หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชรา นิคมเขาบ่อแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะทำงานกองสวัสดิการสังคม โดยในการประชุมเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาข้าวไทยให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งเตรียมการจัดการอบรมนักพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยจะเชิญผู้แทนชาวนาจากทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 70 คนเข้าร่วมการอบรม และจะมีการระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อมูล ด้านพันธุ์ข้าว คุณภาพข้าวและผลผลิตข้าว ในแต่ละพื้นที่ตามสภาพแวดล้อม
          นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะมีการ นำข้อมูลรวมมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีการศึกษาหาความรู้ด้านพันธุ์ข้าว คุณภาพข้าว วิธีการคัดเลือกและการสรรหาข้าวพันธุ์ใหม่ ข้อมูลทั้งหมดจะนำมาเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการประมวลผล และจะนำข้อมูลมาใช้เพื่อการศึกษาต่อยอด พัฒนาพันธุ์ข้าว ให้ได้สายพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต้องการของเกษตรกร ผู้บริโภค และตลาดค้าข้าวต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!