นครสวรรค์-ม.ราชภัฎ มอบทุนการศึกษา เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น

นครสวรรค์-ม.ราชภัฎ มอบทุนการศึกษา เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย

          เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้านสนับสนุนทุนการศึกษา โดยชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อมาท่านประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2565 โดย ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้านสนับสนุนทุนการศึกษา และชมวีดีทัศน์แนะนำศิษย์เก่าดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2565 ได้แก่ นายศักดิ์ศรณ์ เตมียนันท์ นายวีระ กิจเฉย ว่าที่ร้อยตรีณัฐ ์ ๆมีแสง นายชัยณรงค์ รัตนวงค์ นายธนกร ศรีเพ็ชรและนายอนุรักษ์ ทิมแสง
          ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ก่อนจะมอบทุน มีการมอบโล่ให้ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้านสนับสนุนทุนการศึกษาประกอบด้วย 1. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2. มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The Set Foundation) 3. ชมรมช่อพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4 .คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
          นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจำนวน 60 ทุน มอบโดย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาชมรมช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 16 ทุน มอบโดย ประธานชมรมช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และทุนการศึกษาอื่นๆ โดย ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!