ร้อยเอ็ด-พช. จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ร้อยเอ็ด-พช. จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด (หลังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด) โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายไพโรจ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประชาชน เข้าร่วม
          นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 25 กลุ่ม จากทั้ง 20 อำเภอในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายทั้งอาหาร ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ สมุนไพร และสินค้าตลาดประชารัฐ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพสมาชิก ในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ด้านการส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน สร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้เห็นประโยชน์ของกองทุนพัฒนาบทบาท ผ่านทางผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้เป็นอย่างดี
          นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับสิทธิสตรีผ่านการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยเปิดโอกาสให้สตรี มีบทบาทมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกันพัฒนาประเทศ นอกจากบทบาทสำคัญในการดูแลครอบครัวแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในหลายมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งทุนที่ทำให้เกิดการเสริมสร้างพลัง และความเข้มแข็งแก่สตรีในชุมชน อีกทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!