โครงการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด

โครงการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

โครงการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด

          วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัท ออโต้ไดแด็กติก จำกัด บริษัท Mitsubishi Electric Factory automation ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาดเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมด้วย PLC ในระบบอุตสาหกรรม 4.0 ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาส่งผลให้นักศึกษามีทักษะและความชำนาญความคิดริเริ่มรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อนำไปใช้ในการเรียนและประยุกต์ใช้ในการทำงานอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!