ประจวบคีรีขันธ์-ผอ.พอช.ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามภูมินิเวศอ่าว ก. ไก่

ประจวบคีรีขันธ์-ผอ.พอช.ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามภูมินิเวศอ่าว ก. ไก่

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

ผอ.พอช.ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามภูมินิเวศอ่าว ก ไก่

               วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามภูมินิเวศอ่าว ก ไก่ ในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก และนางวัชรา สงมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคฯ และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายทิพย์รื่นเกษม ประธานเครือข่ายพร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองแม่รำพึงให้การต้อนรับและนำพาลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการปรับปรุงที่อยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลแม่รำพึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้เดือดร้อนในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงตำบลแม่รำพึง มาตั้งแต่ปี 2559 โดยดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 2 – 5 จำนวน 168 ครัวเรือน ต่อมาในปี 2562 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่หมู่ที่ 8 จำนวน 27 ครัวเรือน เป็นงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน โดยการสร้างสะพานไม้เคี่ยม และสะพานไม้ไผ่เพื่อการสัญจรของผู้คนในชุมชน และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และต่อมาได้มีการนำมาสู่การสร้างเป็นจุดขายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

            หลังจากที่ได้มีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแล้ว ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น หรือที่เรียกว่า “ทำมากกว่าเรื่องบ้าน” โดยได้ขยับมารับงบประมาณโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชนตำบลแม่รำพึง ผ่านสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่รำพึง เมื่อปี 2563 ทำให้เกิดแผนพัฒนาตำบลทุกมิติ และในปีเดียวกันนี้ยังได้รับงบประมมณโครงการพัฒนาผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้มีการสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และในปี 2564 ยังได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ตำบลแม่รำพึง ซึ่งเป็นงประมาณในการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน เกิดการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน โดยมีสะพานไม้ไผ่ สะพานไม้เคี่ยม และการค้าขายสินค้าชุมชนเป็นจุดขาย แต่ก็เปิดมาได้ไม่นานเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ต้องหยุดดำเนินการ นอกจากนี้ในชุมชนยังมีแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พายเรือคยักชมธรรมชาติ การสาธิตผลิตสินค้าชุมชน ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปอาหารทะเลจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และการจัดทำโฮมสเตย์บริการที่พักนักท่องเที่ยว ภายหลังจากได้รับทราบข้อมูล ผู้อำนวยการ พอช. ได้มีการหารือร่วมกับชุมชน และมีข้อเสนอให้ชุมชนมีการจัดทำข้อมูลทั้งที่ดินและครอบคลุมทุกมิติในการเชื่อมกับภาคีต่างๆ และนักวิจัยภายนอกในการยกระดับให้ทุนที่มีอยู่ของชุมชนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ โดยให้สำนักงานภาคกลางและตะวันตกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!