กาญจนบุรี-ผอ.สนง.กกต.กาญจนบุรี มอบหมายทีม “หัวหน้านิรันดร์”ฝึกอบรมอาสาฯ

กาญจนบุรี-ผอ.สนง.กกต.กาญจนบุรี มอบหมายทีม “หัวหน้านิรันดร์”ฝึกอบรมอาสาฯ

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

             กาญจนบุรี ผอ.สนง.กกต.กาญจนบุรี มอบหมายทีม “หัวหน้านิรันดร์” ฝึกอบรมอาสาฯ เพื่อประชาธิปไตย

           วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นายนิรันดร์ บุญราช พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นายธนกฤต สนองสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นายจิติพล ประดิษฐ์พันธ์ พนักงานปฏิบัติการ ฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีอาสา กกต.เพื่อประชาธิปไตย ในโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย โดยกิจกรรมหลักที่ 2 เป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกิจกรรมย่อยที่ 2 เป็นการร่วมมือกับทางโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะคุณครูและนักเรียนลูกเสือเนตรนารี เพื่อฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีอาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

               นายนิรันดร์ บุญราช กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับมอบหมายจากนายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ให้ตน (นายนิรันดร์ บุญราช พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม) พร้อมด้วย นายธนกฤต สนองสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นายจิติพล ประดิษฐ์พันธ์ พนักงานปฏิบัติการ มาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนของชาติ ในการเข้าถึงในระบบประชาธิปไตย ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะได้สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปใช้ได้ในอนาคต โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งทั่วไป รวมถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!