กาญจนบุรี-จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน

กาญจนบุรี-จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

          กาญจนบุรี สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกาญจนบุรี (มสส.) กาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอท่ามะกา

             วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมอาจารย์ประเสริฐ กระจ่างวงษ์ โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาฯ โดยมีนพ.กำพล พฤกษาอุดมชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมะการักษ์ เป็นประธานเปิดงาน พว.ทรรศนีย์ นาคราช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เครือข่ายผู้สูงอายุ ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ คณะวิทยากร ครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กพ่อ/แม่/ผู้ปกครองเด็ก สสอ.ท่ามะกาและผู้เข้าร่วมโครงการฯมากกว่า 50 คน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ ท่ามะกา 15 แห่ง

            อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย จากสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ โดยให้อาสาสมัครและผู้สูงอายุในชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามหญิงตั้งครรภ์ ตรวจ ค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการในศูนย์เด็กเล็กของชุมชน ภายใต้แนวคิดให้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

             จากนั้น ประธานแม่บ้านฯและคณะจาก สสอ. รพ.มะการักษ์ ได้ลงพื้นที่อำเภอท่ามะกาเพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง จำนวน 2 หลัง พร้อมทั้งมอบเงินช่วนเหลือ บ้านละ 2,200 บาทเพื่อเป็นกำลังใจ ซึ่งโครงการนี้สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกาญจนบุรี และภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กเล็กในชุมชน ให้การช่วยเหลือ ส่งต่อกรณีที่พบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!