สุพรรณบุรี-กิจกรรมปลูกป่าปลูกเพื่อโลกยั่งยืนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน

สุพรรณบุรี-กิจกรรมปลูกป่าปลูกเพื่อโลกยั่งยืนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี 

 กิจกรรมปลูกป่าปลูกเพื่อโลกยั่งยืนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน

             กิจกรรมปลูกป่า ซีพีแรม ขานรับ สหประชาชาติ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน”ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางอาหารขององค์กร นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด โดรงการ “CPRAM GREEN LIFE” ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยมีนายปิยโชค ปียางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บจก.ซีพีแรม นางสาวชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน บจก.ซีพีแรม นายมนตรี คำตัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโข้ง นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป่าไม้ ประชาชน นักเรียน กว่า 200 คน และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย รวมถึงสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหารในพื้นที่บ้านทุ่งดินดำ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

                โดยดำเนินการปลูกตันไม้ทั้งสิ้น 5,200 ตัน ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นยางนา ต้นประดู่ และ ต้นมะขามป้อม ต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี บนพื้นที่ 26 ไร่ อีกทั้ง ซีพีแรม ตั้งเป้าหมายในปี 2030 จะสามารถดำเนินการปลูกได้ 120,000 ต้น สำหรับโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โครงการระยะยาวที่ทาง ชีพีแรม มุ่งหวังให้เกิดพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศหวังฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทยครั้งนี้ มุ่งเป้าที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ดูดชับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาเรือนกระจกของโลก ซึ่งโครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ช่วยดูดชับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ทั้งป่าบก และป่าชายเลน อีกทั้ง ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20- 25% ภายในปี 2030 และการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ร้อย รักษ์ โลก”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!