ราชบุรี – จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ที่อ.โพธาราม

ราชบุรี – จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ที่อ.โพธาราม

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย

               วันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการแก่เกษตรกร เมื่อครั้งที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา 28 กรกฎาคม 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทาน พระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญ พระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการฯ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

              สำหรับกิจกรรมภายในงานมีหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และหน่วยจิตอาสา 904 จังหวัดราชบุรี บูรณาการออกหน่วยบริการประชาชน อาทิ คลินิกด้านดิน, พืช, ปศุสัตว์, ประมง, ชลประทาน, ข้าว, การทำบัญชีครัวเรือน, กฎหมาย, สหกรณ์, บริการด้านสาธารณสุข และทำหมันฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงสนใจมารับบริการกว่า 200 คน นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร และการแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้การให้บริการคลินิกต่างๆ ในครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟู แก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!