อยุธยา – ส.ส.พลัม สอนชาวบ้านว่างงานหลังโควิดทำดอกไม้จันทน์ หวังเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว

อยุธยา – ส.ส.พลัม สอนชาวบ้านว่างงานหลังโควิดทำดอกไม้จันทน์ หวังเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           ส.ส.พลัม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) ลงพื้นที่อยุธยา สอนชาวบ้านว่างงานหลังโควิดทำดอกไม้จันทน์ หวังเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว

             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ หมู่ 9 ต.โพธิ์สาวหาญอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ หรือส.ส.พลัม พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร มาเป็นประธานการอบรมชาวบ้านในเรื่อง “ การยกระดับทักษะอาชีพเสริมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” มีนายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ว่าที่ ร.อ.ธวัชชัย คงสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัครเขต 1 พระนครศรีอยุธยา พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) ร่วมเดินทางไปสอนทำดอกไม้จันทน์แก่ชาวบ้านหมู่ 9 ต.โพธ์สาวหาญ อ.อุทัย จำนวนกว่า 80 คน ในครั้งนี้ด้วย นายดอกรัก พัฒนะ อายุ 59 ปี บ้านอยู่ 37/6 หมู่ 1 ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย เป็นผู้พิการใช้มือข้างขวา เปิดเผยว่า ตนพิการมาตั้งแต่ 2 ขวบ ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก แต่ก็ดิ้นรนมาได้ ปัจจุบันรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่พอใช้ จนกระทั่งทราบว่า ส.ส.พลัม มาสอนทำดอกไม้จันทน์ จึงมาสมัครเรียน หวังจะสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งนายดอกรัก ก็สามารถทำดอกไม้จันทน์ได้ เช่นเดียวกับคนมีมีมือครบ 2 ข้าง นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปเยี่ยมผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ท๊๋ต.สามบัณฑิต โดยได้มอบถุงยังชีพให้เป็นกำลังใจด้วย

              ส.ส.พลัม กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนแต่ละครัวเรือนต้องพยายามปรับตัวและหาแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ๆ หรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก สำหรับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เมื่อหมดฤดูทำนาหรือการเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีเวลาว่างและสามารถประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ ได้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดให้มีการสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพเสริมในการผลิตดอกไม้จันทน์ แก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อส่งเสริม “วิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้จันทน์ ของตำบลโพสาวหาญ” ที่ได้มีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วนั้น มีความเข้มแข็ง เพิ่มทักษะ และเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงและศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกระดับและทุกภาคส่วน โดยตน จะพยายามผลักดันให้การอบรมในครั้งนี้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน มีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และช่วยกันถ่ายทอดทักษะอาชีพเสริมนี้ ไปยังชุมชนอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคเศรษฐกิจฐานราก อย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!