นครนายก – โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นครนายก – โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

           โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 รวม 20 วัน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 คน จาก 4 อำเภอ ในจังหวัดนครนายก ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง

             การนี้ พระเทพรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ได้เป็นผู้บรรพชาเป็นสามเณรให้กับผู้สมัครร่วมโครงการฯ จากนั้นเวลา 13.00 น. สามเณร 9 รูป ได้เข้าไปยังอุโบสถ โดยมี พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 เป็นพระอุปัชฌาย์ ทั้งนี้การบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ถือเป็นพิธีที่สำคัญยิ่ง ที่จะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ขอสมัครเข้าร่วม เพื่อบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างสมคุณงามความดี สร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาท สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!