ประจวบคีรีขันธ์- ตัวแทนชาวประมง 5 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมงภาคประชาชน

ประจวบคีรีขันธ์- ตัวแทนชาวประมง 5 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมงภาคประชาชน

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

           ตัวแทนชาวประมง 5 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมงภาคประชาชน ยื่นข้อเรียกร้องหลังเรือต้องโทษ 41 ลำ

            วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.เขต 2 จ.ระยอง นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.เขต 1 จ.ประจวบฯ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.เขต 3 จ.ประจวบฯ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางรับฟังปัญหาจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายเครือข่ายประมงภาคประชาชนสัญจร ครั้งที่ 1 โดยมี ตัวแทนชาวประมงในจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมกันหารือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการประกาศใช้กฎหมายมาตรา 57 การประมง นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตนเองพร้อมพี่น้องชาวประมงจังหวัดต่างๆได้มีการพูดคุยหารือกัน เรียกร้องให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎหมายประมงมาตรา 57 เนื่องจากพี่น้องชาวประมงจะได้รับผลกระทบจากบทลงโทษที่รุนแรงมากจนกระทบต่อวิถีการทำการประมง จะทำให้อาชีพประมงค่อยๆหายไปในอนาคต และส่งผลกระทบในวงกว้างสำหรับผู้ประกอบการประมง

            โดย นายนิธิวัฒน์ ธีระนันทกุล ประธานเครือข่ายยุติธรรมประมงไทย ได้ยื่นหนังสือกับ นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย สภาผู้แทนราษฎร จากกรณีที่กรมประมงได้ประกาศให้เรือไทยที่กระทำความผิดร้ายแรงต้องได้รับคำสั่งทางปกครองจากคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง โดยมีเรือที่ต้องโทษและรับคำสั่งทางปกครองทั้งโดยชอบ และโดยไม่ชอบตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 41 ลำ ซึ่งเรือทั้ง 41 ลำ เรือบางลำ ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์มิได้เป็นผู้กระทำความผิด ที่มีการทำประมงทั้งแบบทำประมงภายในน่านน้ำไทย และทำการประมงนอกน่านน้ำไทย สำหรับเรื่องดังกล่าวนี้ได้มีการสอบถามท้วงติงในการประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และได้บันทึกลงในรายงาน โดยมีผู้ได้รับความเดือดร้อนมาร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการ มีเจ้าของเรือซึ่งมีรายชื่อเรือตามประกาศคณะกรรมการมาตรการการปกครอง เรื่องรายชื่อและประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ณ.วันที่ 13 มกราคม 2563 แต่หลังจากได้มาพบคณะกรรมาธิการเพื่อชี้แจงและรับปากว่าจะไปดำเนินการหาทางออกให้ จวบจนบัดนี้ยังมิได้มีการดำเนินการใดๆ หลังจาก นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ ได้รับหนังสือร้องเรียน และทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ได้เตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!