ร้อยเอ็ด-แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หนองแล้งตำบลโพนทรายอำเภอโพนทราย1,302ไร่

ร้อยเอ็ด-แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หนองแล้งตำบลโพนทรายอำเภอโพนทราย1,302ไร่

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

           ร้อยเอ็ดแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หนองแล้งตำบลโพนทรายอำเภอโพนทราย1,302ไร่ให้สำรวจที่ดินใหม่และจัดการกับผู้บุกรุกให้ถูกต้อง

            เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมกรรมการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หนองแล้ง ตำบลหนองแล้ง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของนายภาคภูมิ มะลิวัลย์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กอ.รมน.รอ. ที่ดินจังหวัด ธนารักษ์ อบจ.ร้อยเอ็ด นายอำเภอโพนทราย นายอุดม วงบุตรดา นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย นายสฤษดิ์ ดีวงษา กำนันตำบลโพนทราย นายชัยรัตต์ เขตอนันต์ ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคมร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จาก นายสฤษดิ์ ดีวงษา ตำแหน่งกำนันตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่า ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ (หนองแล้ง) หมู่ที่ 9 บ้านแหลมทรายทอง ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

            นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวสรุปว่า จากการร้องเรียนดังกล่าวทางคณะกรรมการได้ปรึกษาแสดงความคิดเห็น และสืบข้อเท็จจริง ที่ดินหนองแล้งมีพื้นที่ 1,302 ไร่กว่า ทางกรมที่ดินได้ให้ธนารักษ์เป็นผู้ดูแลจำนวน 726ไร่กว่า เป็นถนน126ไร่กว่า และ450ไร่มอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์โดยให้เทศบาลตำบลโพนทรายเป็นผู้ดูแล และพบว่ามีที่ดินที่ให้ผู้เช่าทับซ้อนกัน จึงมีมติให้ ธนารักษ์ และ อบจ.ร้อยเอ็ด ไปตรวจสอบที่ดินให้ถูกต้องตามผังเมืองที่กำหนด และมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาลตำบลโพนทรายดูแลให้ถูกต้อง ส่วนผู้บุกรุกตามที่ร้องเรียนนั้นให้เป็นหน้าที่ของ อบจ.ร้อยเอ็ด ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน ปรึกษากับอัยการดำเนินการตามกฎหมายในการบุกรุก เป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพนทรายแก้ไขการบุกรุก ทำให้ถูกต้องอย่างไร หรือจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดโดยต้องให้ชุมชนรับรู้ทั่วถึง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!