อุดรธานี – “รมช.ประภัตร”บุกอุดรฯสานฝันสร้างอาชีพ มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ

อุดรธานี – “รมช.ประภัตร”บุกอุดรฯสานฝันสร้างอาชีพ มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์ 

             “รมช.ประภัตร”บุกอุดรฯสานฝันสร้างอาชีพ มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ “นายกชัยวิทย์”นำเกษตรกร รับมอบโค54ตัว

                นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า พิธีมอบโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่คอกพักสัตว์ เทศบาลตำบลหนองบัว มี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรม นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงานต่อ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธี ว่า โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 54 ตัว ให้แก่เกษตรกรของเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นการสร้างรายได้จากการเลี้ยงโค ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด19 รัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ ได้เล็งเห็นว่า เป็นการเพิ่มรายได้ตามโครงการสานฝันสร้างอาชีพอและยกระดับรายได้เกษตรกร ภายหลังพิธีมอบโคฯ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดประโยชน์จากการเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างครบวงจร ส่วนพี่น้องเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการๆ ที่ได้รับโคเพศเมีย ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ทั้ง 54 ตัว ก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ อย่างเคร่งครัด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

             โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร เป็นโครงการนโยบายรัฐบาล ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนมาส่งเสริมอาชีพในทุกจังหวัด มีเงินกรองวงเงิน 30,0000 ล้าน เพื่อให้พี่น้องประชาชนยืมไปดำเนินอาชีพ รายละ 100,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน 2 เดือนแรกไม่ต้องจ่ายต้น ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย เกษตรกรผู้สนใจสอบถามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ใกล้บ้าน ด้าน นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี กล่าวด้วยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี 54 ราย โดยโคที่มอบเป็นเพศเมียทั้ง 54 ตัว เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตลูก เป็นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรเป็นการสนองแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเอง และน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เกษตรกรที่ได้รับมอบโคจะต้องคืนลูกโคตัวแรก ให้แก่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อจะได้นำไปให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต และเมื่อสัญญายืมแม่โค ครบ 5 ปี กรมปศุสัตว์จะมอบแม่โค พร้อมด้วยลูกตัวที่ 2 และลูกตัวต่อๆไป ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!