ลพบุรี-เจ้าคณะภาค3 มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ลพบุรี-เจ้าคณะภาค3 มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

            พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 มอบบ้านโครงการสังฆประชานุเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565

               พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม ได้ให้ความเมตตา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีมอบบ้านโครงการสังฆประชานุเคราะห์ของคระสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ให้แก่ นายปองชัย คำไพร ณ บ้านเลขที่ 91 ซอย 2/3 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับ โครงการสังฆประชานุเคราะห์ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ถือเป็นโครงการ ตามดำริของ เจ้าคณะภาค 3 ที่ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ โดยขอให้ให้คณะสงฆ์ได้ตรวจตราดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ว่ามีประชาชนคนใดมีความเดือดร้อน ให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตามศักยภาพ มีประชาชนเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ก็พิจารณาสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่ที่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น

               สำหรับ บ้านสังฆประชานุเคราะห์หลังนี้ เกิดจากสภาพปัญหาของครอบครัว ซึ่งมีนายปองชัย คำไพร เป็นหัวหน้าครอบครัว มีภรรยาเป็นชาวกระเหรี่ยง มีบุตร ธิดา รวม 3 คน ประกอบด้วย เด็กชายธิติธรรม คำไพร กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เด็กหญิงชลธิชา คำไพร กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยา และเด็กหญิงเจนจิรา คำไพร ป่วยเป็นโรคออทิสติก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้นำครอบครัวเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไปเพียงคนเดียว มีสภาพความเป็นอยู่อัตคัด ขัดสน คณะสงฆ์ จึงได้พิจารณาช่วยเหลือครอบครัวนี้ เป็นหลังแรก ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างนั้น คณะสงฆ์ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ประธานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ศูนย์รักษาดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายวัดพระบาทน้ำพุ ได้เมตตาถวายปัจจัย ในการก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ได้ร่วมบริจาคสมทบ 10,000 บาท บริษัท เฌอร่า มหาชน จำกัด สาขาพัฒนานิคม ได้บริจาคแผ่นฝาเฌอร่า จำนวน 475 แผ่น บริษัท ที-วัน สตีล โซลูชั่น จำกัด บริจาคแผ่นหลังคาแมทเทินชีส หจก.ส.รุ่งกิจอลูมินั่ม บริจาคทำหน้าค่างบานกระจก ทั้งหมด และได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอเมืองลพบุรี เทศบาลตำบลเขาพระงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้นำชุมชนตำบลเขาพระงาม ซึ่งได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนคณะสงฆ์ ในการดำเนินการจนประสบความสำเร็จ รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาท) ในโอกาสเดี่ยวกันนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี นายกพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ยังได้ร่วมกัน ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 500 ถุงซึ่งได้รับความ เมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถ และมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ โดยการประสานงานของ พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการแบ่งเบ่าภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2565 อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!