สระแก้ว – อบรมอาชีพ การมัดย้อมผ้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

สระแก้ว – อบรมอาชีพ การมัดย้อมผ้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ภาพ/ข่าว :สวาท เกตุงาม

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านด่าน ได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการมัดย้อมผ้า ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง คนพิการ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน จำนวน 70 คน เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีอาชีพและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ทางด้าน ร.ต.เหรียญชัย มาวงษ์ นายกเทศบาลตำบลบ้านด่าน กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส่งเสริม ฝึกอบรม การประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ด้อยโอกาส ให้สามารถประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มช่องทาง การประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประสบปัญหาการว่างงาน ตลอดจนการนตอบสนองความต้องการของประชาชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของคนในท้องถิ่นอีกด้วย จึงทำการอบรมการมัดย้อมผ้า เพื่อให้มีอาชีพสร้างรายได้ตลอดไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!