นครสวรรค์-เปิดอบรมตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

นครสวรรค์-เปิดอบรมตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             รองผู้ว่าฯ พร้อม นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้สภานักเรียนสวนกุหลาบ

              เมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 72 พรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.และคณะผู้บริหาร อบจ.นครสวรรค์ มีนางกาญจนา ไชยพรม ผอ.กองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน ในการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 โดย นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ คณะครูและสมาชิกสภานักเรียนกว่า 40 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดย นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า “ตามพระราชบัญญัติโดยคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียน” อบจ.นครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงสาระของเพศวิธีที่มากกว่าเพศสัมพันธ์ เข้าใจว่าเพศวิธีเกี่ยวข้องกับคนตลอดชีวิตและต้องเรียนรู้การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก การย้อนรอยวัยรุ่น บทบาทผู้ใหญ่ในการดึงศักยภาพเยาวชนให้สามารถจัดการชีวิตตนเองและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมการทำงาน ให้การศึกษาเพื่อป้องกันและสร้างทางเลือกความสำคัญของปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนในสถานศึกษา”

            นางสาวชุติพร กล่าวอีกว่า “ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตที่จะเปลี่ยนไป นักเรียนหญิงอาจจะต้องหยุดพักการเรียนหรือออกจากการเรียนกลางคัน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้กับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษาและแกนนำนักเรียนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษารวมถึงคุมกำเนิดที่ถูกต้อง เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้สู่แกนนำนักเรียนในสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตรเพศวิธีศึกษาที่เหมาะสมในช่วงชั้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีแกนนำนักเรียนในการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน” “ ขอให้นักเรียนทุกคน วางแผนการดำรงชีวิตและการเรียนให้ดี เพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัว คนที่เจ้ารับการอบรมไปแล้ว ก็ขอให้ช่วยกันดูแลเพื่อน จัดตั้งเป็นกลุ่ม คอยให้คำปรึกษา ให้คำชี้แนะร่วมกันสอดส่องดูแลเพื่อนๆ หากมีเกิดปัญหาใดก็ขอให้แจ้งคุณครูประจำชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน พื่อร่วมกัน ช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาให้เพื่อน ” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!