นครนายก-พิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ

นครนายก-พิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

           พิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

           วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 รวม ๒๐ วัน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 คน โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ คณะสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง

             ในการนี้ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ถือเป็นพิธีที่สำคัญยิ่ง ที่จะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ขอสมัครเข้าร่วม เพื่อบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างสมคุณงามความดี สร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาท สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!