ประจวบ ฯ สร้างความเข้าใจประโยชน์ของกัญชารักษาโรค และ ปัญหาการใช้กัญชาที่ไม่ถูกต้อง

ประจวบ ฯ สร้างความเข้าใจประโยชน์ของกัญชารักษาโรค และ ปัญหาการใช้กัญชาที่ไม่ถูกต้อง

ภาพ/ข่าว:เจริญ​ อาจประดิษฐ์​ ณัฐธภพ​ พันสาย

              วันที่ 24 ก.ค.2565 นายสวาป เผ่าประทาน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการกระทรวงสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเวทีเสาวนาการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาเพื่อการรักษาโรค ที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี เภสัชกร (ภ.ก.)เลิศเชาว์ สุทธาพินิช เภสัชกรชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดประจบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.สมมาตร สังข์ทอง ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน ตร.ภ.จ.ประจวบ ฯ แพทย์หญิงสุภาภรณ์ ภมรสูตร ผอ.รพ.ทับสะแก น.ส.ลัดดา น้อยจำรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแพทย์แผนไทย สนง.สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ น.ส.น้ำฝน มั่งทองคำ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาล้าน ร่วมกันเปิดเวทีเสวนา โดยมี นายสำนาน ทองศรี นายอำเภอทับสะแก พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม

              น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีกฎหมายอนุญาตให้นำกัญชา ใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาโรคและการศึกษาวิจัย แต่พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชายังมีความไม่ชัดเจนนักและประชาชนยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเชิญคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร แนะนำส่งเสริมให้ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ศูนย์ กศน.และประชาชนในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ ของกัญชาเพื่อการรักษาโรค และ ตระหนักถึงโทษ ผลกระทบต่อสุขภาพหากนำกัญชาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และจะสามารถป้องกันการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดหรือนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมในชุมชนได้
นายสวาป เผ่าประทาน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหาการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาในการรักษาโรค จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา ให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชน ทราบ เพื่อป้องกันการนำกัญชามาใช้ในทางที่ผิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทาง จะทำให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปลูกกัญชารัฐบาลได้อนุญาตให้ปลูกใช้ได้ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น แต่หากปลูกมากกว่านั้นหรือปลูกเพื่อจำหน่ายต้องขออนุญาตตามขั้นตอนของกฎหมาย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!