ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ให้คำแนะนำเกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์ม

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ให้คำแนะนำเกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์ม

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวังเทาฟาร์ม หมู่ 1 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 40 ตัว (เพศผู้ 4 ตัว และเพศเมีย 36 ตัว) โดยมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 39 ราย แสดงความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP โคเนื้อ)
          ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำเกษตรกรให้ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) ในเบื้องต้นก่อนที่จะพัฒนาเป็นฟาร์ม GAP โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจะเข้าไปฝึกอบรมให้ความรู้ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!