เชียงใหม่-จัดชุดตำบล ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า24 ชั่วโมง

เชียงใหม่-จัดชุดตำบล ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า24 ชั่วโมง

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอแม่แจ่ม จัดชุดปฎิบัติการตำบล ออกลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์ เฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่หมู่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง
       นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เริ่มมาตราการคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าระดับหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบล จัดชุดปฎิบัติการลาดตระเวน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และประชาชนในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้รถจักรยานยนต์ ชุดลาดตระเวนจะแบ่งออกเป็น 2 ผลัด ผลัดละอย่างน้อย 2 คน ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งใช้กำลังคนน้อย และมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบไฟป่า หรือเหตุการณ์ผิดปกติ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!