ราชบุรี – “รฏาวัญ เสมอภาค” ชี้ขึ้นค่าแรงงานไม่มีประโยชน์ แนะบุฟเฟ่ต์ชุมชน ชงพท.สร้างงานให้คนไทย

ราชบุรี – “รฏาวัญ เสมอภาค” ชี้ขึ้นค่าแรงงานไม่มีประโยชน์ แนะบุฟเฟ่ต์ชุมชน ชงพท.สร้างงานให้คนไทย

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย

             “รฎาวัญ” ชี้ จะขึ้นค่าแรงเท่าไหร่แต่มีหนี้นอกระบบก็จนถึงชาติหน้า แนะจัด “บุฟเฟ่ต์ชุมชน” และตั้ง “กระทรวงการแพทย์แผนไทย” สร้างงานให้คนไทยมีกินมีใช้ หลังเตรียมวางแผนช่วยลูกพรรคหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3

นางรฎาวัญ (ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวหลังเตรียมวางแผนหาเสียง นายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ หรือ อาจารย์โญ อดีต รอง นายก อบต.บางโตนด ลูกพรรคเสมอภาค ที่ลงชิงตำแหน่ง ส.ส.ราชบุรี เขต 3 โดยได้กล่าวถึงปัญหาที่รุนแรงที่สุดของผู้ใช้แรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.65 คือ ปัญหาความยากจน รายได้ไม่พอกับรายจ่ายของผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ จึงต้องไปกู้หนี้นอกระบบ ที่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยสูงมากมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของครอบครัว แม้ว่าจะขึ้นค่าแรงสูงเท่าไหร่ก็ตามค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัวก็ไม่พออยู่ดี จึงกลายเป็นคนมีหนิ้สิน ตลอดปีตลอดชาติไม่มีวันจบสิ้น ไม่มีความอยู่ดีมีสุขเลย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องหันไปช่วยเหลือให้ครอบครัวของผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในชุมชน ในหมู่บ้าน มีงานทำจะได้ช่วยลดภาระผู้ใช้แรงงาน

นางรฎาวัญ กล่าวอีกว่า รัฐบาลไม่ควรปล่อยให้ประชาชนตกงานว่างงาน เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมามากมาย ทั้งปัญหาความเครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ก่ออาชญากรรม ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยา รัฐบาลควรสำรวจสถานภาพของแต่ละครอบครัว แล้วกระจายอำนาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ช่วยให้ทุกครอบครัวในชุมชนมีกินมีใช้อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกส่วนราชการจัดโครงการสร้างงานโดยจ้างแรงงานในชุมชน เช่นหน่วยทหารช่าง หน่วยทหารพัฒนา เป็นต้น

นางรฎาวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับจากวันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจจะรุนแรงขึ้น น้ำมันและ สินค้าอุปโภคบริโภคจะแพงขึ้น ตนเป็นห่วงเด็กและผู้สูงวัยจะขาดอาหาร กระทบต่อสุขภาพ เพราะความอดอยาก ครอบครัวไม่มีรายได้ ไม่มีกินไม่มีใช้ จึงขอเสนอให้รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดทำ โครงการ”บุฟเฟ่ต์ชุมชน”โดยจัดให้มี ธนาคารอาหาร ธนาคารน้ำ ธนาคารข้าว ธนาคารยาสมุนไพรรักษาโรค หน่วยกู้ภัย และตลาดนัดแรงงาน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงการมีงานทำในชุมชน โดยใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินบริจาคทั่วไป จะสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนอาหารในแต่ละมื้อแต่ละวันได้ เป็นการใช้วัฒนธรรมชุมชนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูลแบ่งปันกันและกัน”นโยบายที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนคนไทย นำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างสม่ำเสมอ อย่างมั่นคงและยังยืนก็คือ การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยที่สามารถแปรรูปได้มากมายเป็นทั้งยารักษาโรค เป็นทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นทั้งเครื่องสำอางและเป็นทั้งเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ โดยการตั้ง”กระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย” ขึ้นมาบริหารจัดการให้เป็นระบบและครบวงจร คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ปีละไม่น้อยกว่า หนึ่งล้านล้านบาท” นางรฎาวัญ กล่าว

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!