นครสวรรค์-บัณฑิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 2560-2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,238 ราย

นครสวรรค์-บัณฑิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 2560-2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,238 ราย

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

บัณฑิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 2560-2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รวม 2,238 ราย

          ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาบัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560-2562 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
          โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์พิบูลย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้นำบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยในครั้งนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งสิ้น 2,238 ราย แบ่งเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย ทางมหาวิทยาลัยฯขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!