นครปฐม-“หลวงพี่น้ำฝน”เจริญพระพุทธมนต์เสริมมงคลหน้ากากผ้ายันต์

นครปฐม-“หลวงพี่น้ำฝน”เจริญพระพุทธมนต์เสริมมงคลหน้ากากผ้ายันต์

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

วัดไผ่ล้อมจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมมงคลหน้ากากผ้ายันต์นะปัดตลอด
       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นำคณะพระสงฆ์วัดไผ่ล้อมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมมงคลหน้ากากผ้ายันต์นะปัดตลอด เพื่อเสริมความเป็นมงคลกับผู้สวมใส่ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งไม่เป็นมงคล โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งร้ายๆให้ออกไปหายไป จากโลกเรา โดยมีนายสมชาติ(เฮียเงี๊ยบ) สาลีพัฒนา เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบพุทธมณฑลสาย4) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งมีพราหมณ์คณะศิษย์มีครู อ่านโองการอัญเชิญเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก
       ก่อนที่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นำคณะพระสงฆ์วัดไผ่ล้อมสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระคาถานมัสการพระอรหันต์แปดทิศ บทสวดรัตนสูตร บทสวดธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร พระคาถาชินบัญชร ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก. บทสวดมหาสมัยสูตร. มงคลจักรวาลใหญ่ คาถาป้องกันภัยสิบทิศ บทจันทะปริตตปาฐิ บทสุริยปริตตปาฐิ เพื่อเป็นการเสริมมงคลให้กับ หน้ากากผ้ายันต์นะปัดตลอด มีความเป็นมงคลกับผู้สวมใส่ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งไม่เป็นมงคล โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งร้ายๆให้ออกไปหายไป
        หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า การสวดมนต์ถือว่าเป็นหลักเบื้องต้นในการน้อมจิตให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย การสวดมนต์ถือเป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้จิตใจของผู้สวดหรือผู้ฟังเกิดความสงบและเป็นสมาธิ การสวดมนต์ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนขอพรใดๆแต่เป็นการเจริญอนุสติกัมมัฎฐานน้อมจิตให้ระลึกถึงคุณ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ พร้อมทั้งแผ่เมตตาจิตอันเป็นมิตรไมตรีให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย พระพุทธมนต์หรือบทสวดแต่ละบทนั้นล้วนแต่ทรงคุณค่าด้วยหลักธรรมความหมายที่แสดงถึงการเปล่งสัจวาจา อธิฐานจิตอ้างคุณพระรัตนตรัยที่เป็นสัจธรรมให้น้อมนำมาสู่กายและจิตของผู้ตรวจทั้งสิ้นมิได้มีความหมายในเชิงอ้อนวอนแต่อย่างใด
         โดยประโยชน์ที่ได้จากการเจริญหรือสวดมนต์นั้น ก็คือภาวะจิตที่เป็นสมาธิไม่ถูกกิเลสความโลภความโกรธความหลงรบกวนจิตใจชั่วขณะที่เปล่งวาจาสวดมนต์ เมื่อหมั่นสวดมนต์อยู่เสมอจิตก็สงบ เป็นสมาธิมากขึ้น เมื่อจิตสงบก็พบความสุขที่ส่งผลแก่การงาน ซึ่งจะพัฒนาความคิดสติปัญญาให้สามารถปฎิบัติหน้าที่หรือประกอบกิจการคุณงามความดีต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะสามารถสร้างสมาธิ จิตอันมีพลังส่งผลให้เป็นคนใจเย็นมีสติปัญญารอบคอบมีความอดทนรู้จักเหตุผลไม่หงุดหงิดรำคาญใจต่อสิ่งที่มากระทบ สามารถปฎิบัติหน้าที่การงานและแก้ไขปัญหาชีวิตของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
         ดังนั้นบรรพบุรุษพุทธศาสนิกชนไทยจึงมีคตินิยมในการเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์กันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะในวิถีชีวิตประจำวันหรือในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความสงบแห่งจิตใจ ความปลอดโรคภัยไข้เจ็บ ปลอดภัยจากอันตรายๆทั้งปวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระประมุข และถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งได้ปฎิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
          เนื่องในวันนี้เป็นวันเสาร์ 5 วันที่มีพลัง หลวงพี่จึงได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อรับพลังจากวันเสาร์5นี้ด้วย สำหรับหน้ากากชุดแรกญาติโยมและคณะศิษย์สั่งจองกันมามากจนปิดรับไปแล้วโดยจะเริ่มทยอยส่งหลังจากนี้ได้แล้วตามคิวที่จองกัน ในส่วนของรุ่นใหม่นั้นมี 1.สีขาว 2.สีผ้าพระธิเบต 3.สีส้มจีวร 4.สีเขียว และ5.สีใบมะขาม สามารถสั่งจองได้แล้ว และจะทยอยส่งได้ในวันที่15เมษายน2563เป็นต้นไปในชุดที่2 สบทบกองทุนหลวงพ่อพูล เพื่อสาธารณสงเคราะห์

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!