นครสวรรค์-ปปท.เขต 6 บูรณาการร่วมกับเครือข่าย ติดตามงบพื้นที่อนุรักษ์

นครสวรรค์-ปปท.เขต 6 บูรณาการร่วมกับเครือข่าย ติดตามงบพื้นที่อนุรักษ์

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

ปปท.เขต 6 บูรณาการร่วมกับเครือข่าย ตรวจเยี่ยม ติดตาม งบประมาณเชิงรุกที่สนง.พื้นที่อนุรักษ์ เขต 12

          นายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปท.เขต 6 พร้อมด้วยคณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต ปปท. เขต 6 นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ นางนริศรา เนียนเฮียน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางกมลทิพย์ โล่ห์เลขา นักสืบสวนปฏิบัติการ ร่วมกับ พันเอกโชติพัฒน์ แสนทวีสุข ผู้แทน กอ.รมน.จ.นครสวรรค์ นางขวัญฤทัย ฤทธิเรืองเดช ผู้แทน สนง.ปปช.ประจำ จ.นครสวรรค์ นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ ผู้แทน ก.ธ.จ.นครสวรรค์ และ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานเครือข่าย ปปท.เขต 6 จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและการป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าของ สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยการสนับสนุนส่งเสริม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเชิงรุก เพื่อให้โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้คณะตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และลดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!