กาญจนบุรี-นอภ.ท่ามะกานำคณะมอบบ้านพอเพียงให้กับปชช.

กาญจนบุรี-นอภ.ท่ามะกานำคณะมอบบ้านพอเพียงให้กับปชช.

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

นายอำเภอท่ามะกานำคณะมอบบ้านพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพระแท่น ของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน

          วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) เวลา 09:00 น. ที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นางจารุวรรณ นาคะพันธ์ นางรุจี เอี่ยมสอาด และ นางสาวสุริยัณห์ พวงแก้ว พร้อมด้วยนายประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น ผู้ใหญ่จอน สุทธิบุตร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพระแท่น ผู้ใหญ่สุวัฒน์ โพธิ์ทอง รองประธานสภาองค์กรชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยทุกหมู่บ้านเป็นคณะทำงาน ของสภาชุมชนตำบลพระแท่นประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลพระแท่น เทศบาลพระแท่นลำพระยา โดยมีนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศบาล ตำบลพระแท่นลำพระยา นายสมปอง คำเที่ยง นายกเทศบาล พระแท่นลำพระยา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบบ้านพอเพียงตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ รวม 7 หลังคาเรือน เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย โดยซ่อมแซมให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งฝึกแกนนำให้เกิดการพัฒนาด้านการทำข้อมูล ระบบบริหารการจัดการ ระบบธรรมาภิบาล เพราะชุมชนบริหารจัดการงบประมาณเองโครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชนบท
          โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน เช่น บ้านที่ก่อสร้างมานานแล้วมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม โดยในปีงบประมาณ 2563 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน 5 หมวดใหญ่ ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 220,000 บาท ระดับตำบล รอบที่ 1 จำนวน 36 ตำบล 411 ครัวเรือน 7,600,000 บาท, ระดับตำบล รอบที่ 2 จำนวน ตำบล156 ครัวเรือน 2,910,750 บาท รวมเป็นเงิน 10,730,750 บาท
          โดยตำบลพระแท่นมอบบ้านนำร่อง จำนวน 7 หลังคาเรือน มีดังนี้
1.นายมานพ แก้วสกุณี บ้านเลขที่ 45 หมู่ 12 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2.นางพยอม นามาษ หมู่ที่ 9 บ้านดอนยางนูน ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
3.นางลัดดา ภู่ระหงษ์ บ้านเลขที่ 71/2 หมู่ที่ 7 ตำบลพระแท่น บ้านดอนโพรง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
4.นางจรรยา ผลอุดม บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 6 บ้านดอนรัก ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
5.นางหทัยรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาค บ้านเลขที่ 27/7 หมู่ที่ 6 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
6.นายสมชาย ชมชื่น บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่ง ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
7.นายมอญ คลํ้าดำ หมู่ที่ 1 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!