ตาก-พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่1

ตาก-พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่1

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่1 โดยชุดสัมพันธ์มวลชนที่ 3103 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3 ส่วนแยก1 มีบทบาทหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด (รสปส.) และขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2566 ให้กับราษฎร ผู้นำในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ณ ศาลาวัดบ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบบวาเล่น์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!