ร้อยเอ็ด-อบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภค

ร้อยเอ็ด-อบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภค

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 25 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ หลักสูตร “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคภายในประเทศให้มีความก้าวหน้า มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!