อุดรธานี-โครงการบรรพชา อุปสมบท 99 รูป

อุดรธานี-โครงการบรรพชา อุปสมบท 99 รูป

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

          วันที่ 25 ม.ค. 66 นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.อุดรธานี ร่วมพิธีตักบาตรพระนวกะ โครงการบรรพชา อุปสมบท 99 รูป และพระสงฆ์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดโพธิวราราม โดยมี พระธรรมวิมลมุนี(สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.5) เจ้าคณะ จ.อุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
          นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ประธานพิธีตักบาตรพระนวกะ ฯ ฝ่ายฆราวาส นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รอง ผวจ.อุดรธานี นายสามารถ หมั่นนอก ปลัด จ.อุดรธานี นายจักรทิพย์ ศรีลาวงษ์ ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 4 ประชาสัมพันธ์ จ.อุดรธานี หัวหน้า สนง.จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!