ตาก-อบต.ช่องแคบ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่ลีซอ ประจำปี 2566

ตาก-อบต.ช่องแคบ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่ลีซอ ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          วันที่ 22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบโดยนายสำเนาว์ ณรงค์มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่ลีซอ ประจำปี 2566 ณ บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 13 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าลีซอให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!