นครสวรรค์-VCB Car Service วิริยะประกันภัย MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน เป็น Body Technician

นครสวรรค์-VCB Car Service วิริยะประกันภัย MOU สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน เป็น Body Technician

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย

          เมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริษัท วีซีบีคาร์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดนนทบุรี นายภาคภูมิ วิริยะพันธ์ บริษัทวีซีบีคาร์เซอร์วิส จำกัด นายพรเทพ วัลลิโภดม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมีนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นายทองคำ ตินะลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นผู้แทนร่วมลงนาม ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานประกอบด้วย ดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนายศราวุธ สงวนเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยการประสานงานของนายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และดร. ทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
          ในการลงนามบันทึกข้อตกลง เป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในเรื่องของการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ในรูปแบบของหลักสูตรทวิภาคี ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต ของวิทยาลัยเทคนิค 3 แห่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยทั้ง 3 วิทยาลัยฯได้จัดส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน รวม 6 คน เพื่อเข้าศึกษาและฝึกงานในสาขาวิชาช่างยนต์ ในเรื่องของการถอด การประกอบ การซ่อมแซมตัวถัง รวมไปถึงระบบต่างๆของเครื่องยนต์
          ต่อจากนั้น ในช่วงบ่าย เป็นการนำคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 คณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมบริษัท วีซีบีคาร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อศึกษาระบบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การถอดชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วน การซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุด การพ่นสี และรวมถึงการทดสอบคุณภาพ ของทุกระบบก่อนที่จะนำรถที่เข้าซ่อมเสร็จแล้วส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!