อยุธยา-พร้อมใจล้างตลาด พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

อยุธยา-พร้อมใจล้างตลาด พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

ภาพ/ข่าว : นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

อำเภออุทัยพร้อมใจล้างตลาด พ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับชุมชนป้องกันและลดความเสี่ยงโควิด-19

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ตลาดวัดโคกมะยม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย นายประพันธ์ ตรีบุปผา นายอำเภออุทัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัยได้ออกทำความสะอาดตลาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในตลาด และในชุมชน ป้องกันและลดความเสี่ยงเชื้อไวรัสโควิด-19

           นายประพันธ์ ตรีบุปผา นายอำเภออุทัย กล่าวว่า ด้วยสภาพสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิค-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ประกาศขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ปิดสถานที่ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของไวรัส เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชื่อไวรัสโควิค-19 ซึ่งในวันนี้ อำเภออุทัยได้ทำความสะอาดตลาดสดซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน ซึ่งมีสินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปและอาหารปรุงสำเร็จ หากตลาดไม่สะอาด อาหารไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องช่วยกันป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 จึงอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเน้นให้พ่อค้าแม่ค้า และ ผู้ดูแลตลาดสด ใส่ใจทำความสะอาดตลาดโดยเน้นที่ 3 จุดสำคัญ ได้แก่ พื้น เขียง แผง เพราะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสอาหารมากที่สุด เป็นเส้นทางผ่านเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้

           โดยอำเภออุทัย ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อสม.ร่วมกันล้างตลาดโคกมะยม และตลาดวัดคานหาม ซึ่งตลาดทั้ง 2 แห่ง เป็นศูนย์รวมของ บรรดา พนักงานโรงงาน ที่มาพักอาศัยอยู่ที่หอพักซึ่งมีอยู่มากทั้ง 2แห่ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น จะมีพนักงานที่กำลังจะไปทำงาน และพนักงาน ที่เลิกงาน มาเดินเลือกซื้อของกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ทางอำเภอุทัย จึงได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทำความสะอาดตลาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในตลาด และในชุมชน จัดระเบียบร้านค้าให้เว้นระยะห่างตากที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทำการตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะเข้าตลาด ซึ่งหลังจากที่ได้ออกจากตลาดแล้ว ก็สามารถล้างทฃมือด้วยเจลแอลกอฮอร์อีกครั้งก็ได้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงโควิค-19 พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Big Cleaning ป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเดินโดยรอบตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการว่าตลาดวัดโคกมะยม และตลาดวัดคานหาม ซึ่งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย มีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค ซึ่งเป็นมาตรการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!