อยุธยา-จัดหาหน้ากากอนามัย 6,000 ชิ้นแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

อยุธยา-จัดหาหน้ากากอนามัย 6,000 ชิ้นแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

ภาพ/ข่าว : นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการจัดหาหน้ากากอนามัย 6,000 ชิ้นแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางสาธารณสุข และให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID 19

              นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และสภากาชาดไทยได้ออกประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และดำเนินการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และป้องกันการติดเชื้อไวรัสมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขณะนี้ หน้ากากอนามัย ขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              โดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการแพร่ระบาด และป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVD 19 และพิจารณาใช้งบประมาณในการจัดหาหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งกำลังได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมาสู่ประชาชนมากขึ้น โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัยจำนวนกว่า 6,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่ 16 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มแรก ได้แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้ที่ทางสาธารณสุข และให้บริการประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ เพื่อใช้ป้องกัน และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยจำหน่ายในท้องตลาด
              และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ให้แก่ ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถหาหน้ากากอนามัยมาใช้ในการป้องกันโรคได้ รวมถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทางสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!