อยุธยา-คณะสงฆ์ ร่วมกับ พมจ.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

อยุธยา-คณะสงฆ์ ร่วมกับ พมจ.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ภาพ/ข่าว : นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

       คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการสาธารณสงเคราะห์ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากไร้ ตามบ้าน จำนวน 10 ราย

         เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 25 มีนาคม 2563 พระครูชินธรรมมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก ต.น้ำเต้า อ.บางบาล ในนามคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง อำเภอบางบาล และอค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า โดยนางสาวนงนาถ หวังเทพอนุเคราะห์ นายกอบต.น้ำเต้าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำเต้า ได้จัดกิจกรรม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากไร้ ตามบ้านเรือนในพื้นที่ อบต.น้ำเต้า จำนวน 10 ราย

           พระครูชินธรรมมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก ต.น้ำเต้า อ.บางบาล ในนามคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากไร้ ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติโรคโควิต-19 ให้มีเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋องและเงินสงเคราะอีกจำนวนหนึ่ง เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของครอบครัว ผู้ป่วยติดเตียง ได้เป็นอย่างดี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!