เพชรบุรี-ม้าตายยืนยันโรคแล้ว 2 ตัว รอผลตรวจ อีก 2 ตัว”

เพชรบุรี-ม้าตายยืนยันโรคแล้ว 2 ตัว รอผลตรวจ อีก 2 ตัว”

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

“กาฬโรคแอฟริกาในม้าจังหวัดเพชรบุรี ตายยืนยันโรคแล้ว 2 ตัว รอผลตรวจ อีก 2 ตัว”

         นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 1. ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ติดต่อกับผู้เลี้ยงม้า สอบถามสุขภาพม้า เพื่อเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า อบรมให้ความรู้ และให้ข้อมูลชนิดยาและวิธีการใช้ยาพ่นที่ตัวม้า เน้นย้ำการติดตั้งมุ้ง ขนาดตามุ้งในการป้องกันพาหะนำโรค กรอกข้อมูลใน E-smart + แจกยาพ่นตัวม้า Etofenprox (Vecterm) ให้กับเจ้าของม้ากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชะอำเพื่อใช้ป้องกันแมลงพาหะเบื้องต้น แนะนำให้หาไว้ใช้เองด้วย รวมทั้งได้ประสานเทศบาลเมืองชะอำพ่นยากำจัดยุง ริ้น แมลงดูดเลือดต่างๆ ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง
1.1 พบม้าป่วยเข้านิยามของโรค AHS 2 ฟาร์ม(สะสม 4 ฟาร์ม )

           1.2 พบม้าป่วยตายผิดปกติตามคำนิยามของโรค AHS 2 ตัว (สะสม 4 ตัว) เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจโรค ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และได้สำรวจฟาร์มม้าสะสมจำนวน 97 ราย จำนวนม้าทั้งหมด 364 ตัว
1.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์นัดเจ้าของม้าพื้นที่ที่พบม้าตายในวันนี้ เพื่อย้ำการป้องกันโรคและชี้แจงรายละเอียดของโรค AHS และตอบข้อสงสัยให้กับเจ้าของม้า
1.4 เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ที่อ.ท่ายาง 7 ตัวอย่าง (สะสมรวม 59 ตัว)
1.5 ด่านกักสัตว์เพชรบุรี ตรวจสอบยานพาหนะ และพ่นยาฆ่าเชื้อ 60 คัน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!