ปราจีนบุรี-บรรยากาศลงคะแนนใหม่เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.)

ปราจีนบุรี-บรรยากาศลงคะแนนใหม่เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.)

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

 บรรยากาศลงคะแนนใหม่เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.)

          วันนี้ 9 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงาน หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น ทาง กกต.ได้สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  เหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 คือกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน หรือบัตรเขย่ง!จำนวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จ.ชัยภูมิ จ.มุกดาหาร จ.มหาสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.ลพบุรี จ.สระแก้ว จ.สมุทรปราการ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.เพชรบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ปทุมธานี จ.อ่างทอง จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.อุทัยธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.สตูล จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครพนม จ.หนองคาย จ.สกลนคร จ.เลย จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.ลำปาง จ.สุโขทัย และจ.อุตรดิตถ์ นั้น
            ที่ จังหวัดปราจีนบุรีได้ให้มีการออกเสียงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดปราจีนบุรีใหม่ หรือ บัตรเขย่งด้วยเช่นกัน มีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ อ.ศรีมโหสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 , อำเภอกบินทร์บุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์(ส.อบต.) เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบข้อ202ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2564 คณะกรรมการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น โดยให้ดำเนินการดังนี้
            ให้วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค.65เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2564ขอให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ตามวันเวลาดังกล่าว

            บรรยากาศการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ (ส.อบต.) ที่หน่วยเลือกตั้งที่1 เขตเลือกตั้งที่ 4 ณ ศาลาวัดหนองข้างลง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พบประชาชนออกมาลงคะแนนใหม่ตั้งแต่เช้า คาดว่าจะออกมาลงคะแนนตลอดทั้งวัน หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน350ราย

            น.ส.ภัทรวดี สมมิตร อายุ18ปีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ครั้งแรก กล่าวว่า มาใช้สิทธิ์ครั้งกับคุณแม่รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเป็นการลงเลือกตั้งครั้งแรก แต่ได้ลงถึง 2 ครั้งแล้ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!