สุพรรณบุรี-ซ้อมใหญ่การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียงงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี-ซ้อมใหญ่การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียงงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ภาพ/ข่าว:รัตนา สว่างศรี สุพรรณบุรี

ซ้อมใหญ่การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงสีเสียงงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

            ซ้อมใหญ่เสมือนจริง การแสดงยุทธหัตถี ประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา มีนักแสดงหลายร้อยชีวิต ช้าง ม้า จริง สถานที่จริง ที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาติดตามชมซ้อมใหญ่การแสดงยุทธหัตถี ประกอบ แสง สี เสียง เพื่อต้องการให้การแสดงทุกฉากทุกตอนออกมาอย่างยิ่งใหญ่และสมจริง ในการแสดงซ้อมใหญ่เหมือจริง มีนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจเข้าชมการแสดงยุทธหัตถีกันอย่างคึกคัก งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 15 วัน 15 คืน ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชน จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกถึงมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจัดงานตั้งแต่ปี 2502 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาจนถึงครั้งนี้ เป็นเวลา 65 ปี

             เพื่อเป็นการเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีและมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี “เจดีย์ยุทธหัตถี” อนุสรณ์สถานแห่งความเป็นไท ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยจนเป็นไทย เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย เมื่อกว่า 400 ปีที่ผ่านมา เป็นการเทิดพระเกียรติ “พระองค์ดำ” และรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมของ “องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ สถานที่จริงแห่งประวัติศาสตร์ โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นักท่องเที่ยวและประชาชน จะได้ชมการแสดงแสง สีเสียง สงครามยุทธหัตถี การต่อสู้บนหลังช้างสุดยิ่งใหญ่สมจริง ช้างชนช้าง ช้างจริง ม้าจริง ในสถานที่จริงวีรกรรมยุทธหัตถีกู้ชาติเกียรติยศไว้ในแผ่นดิน เป็นการแสดงประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา มีนักแสดงหลายร้อยชีวิต ที่ร่วมแสดงมหาวีรกรรมยุทธหัตถีครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนชาวไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมพระบรมเดชานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 10 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และของประเทศไทย กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไทย โดยขมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดธิดาตอนเจดีย์ คืนวันที่ 25 ม.ค.2566 ซึ่งแต่งกายด้วยชุดตะเบงมานเหมือนวีรสตรีไทยในอดีต การออกร้านธารากาชาด การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี “ของดีวิถีคนเมืองเหน่อ ” และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างกระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี และสร้างความรักความสามัคคีของปวงชนชาวไทยอีกด้วย ภายในงานจัดให้มีร้านธารากาชาด ร่วมชิงโชคการกุศล กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย และมีสินค้าโอทอปของดีเมืองสุพรรณบุรี มาจำหน่ายมากมาย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!